Центральний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 195 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

 

Методична робота

Методична робота

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована  на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

 

 

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій     і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ  в цілому,  а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

 

Методичний кабінет  ДНЗ - є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психологічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку

 

 

Враховуючи підсумки стану навчально – виховної роботи за минулий навчальний рік  та, керуючись інструктивно-методичними порадами Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-419 від 2.07.2019 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навальних закладах у 2019-2020 навчальному році», педагогічний колектив на 2019-2020 навчальний рік визначає напрями роботи закладу:

  1. Зосередити роботу на розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності через інтеграцію різних видів діяльності.

  2. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу життя, шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоро'язберігаючої компетентності. 

  3. Продовжувати роботу з патріотичного виховання дошкільників.

  4. Розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій сталого розвитку в ДНЗ.

  5. Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції "Нова українська школа".