Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 195 "Перлинка " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Річний звіт завідувача про діяльність закладу 2022-2023 навчальний рік

Річний звіт  завідувача про діяльність закладу освіти 2022-2023 навчальний рік

 

Заклад дошкільної освіти — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками КЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладу у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Позитивним є розроблення нормативно-законодавчої бази функціонування закладу дошкільної освіти, визначення освітніх стандартів, навчально-виховних програм.

Статтею 7 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що завданнями дошкільної освіти є такі:

• зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров’я дитини;

• виховувати у дітей любові до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля;

• формувати особистості дитини, розвивати її творчі здібності, набуття нею соціального досвіду;

• виконувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, забезпечувати соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;

• здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей.

Нормативно-правове забезпечення

Закон України:

• Про освіту.

• Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

• Про правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44).

• Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Листи МОН:

• Про методичні рекомендації.

• Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні.

• Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану.

• «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні» від 02.04.2022 № 1/3845-22.

• Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під  час дії правового режиму воєнного стану.

• Щодо відпусток без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

• Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні.

• Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

• Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання.

• Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками.

Через відчуття тривоги, невизначеності ускладнявся процес повноцінної соціалізації дитини. Тому важливим завданням нашого закладу є консолідація зусиль, постійний діалог всіх учасників освітнього процесу (дітей, батьків, педагогічних працівників, технічних працівників).

Річний план 2022-2023 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1.                 Створити необхідні умови для гуманного ставлення до дитини.

2.                 Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку.

3.                 Виховання екологічної свідомості у дітей засобами казок природничого характеру.

При реалізації завдань плану роботи в ЗДО проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Базового компонента дошкільної освіти. Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

В умовах воєнного стану ЗДО спрямовувало свою діяльність на розв’язання першочергових завдань, зокрема:

• формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників шляхом розвитку навичок спілкування рідною мовою, здатності до конструктивної партнерської взаємодії;

• виховання інтересу до цінностей українського народу, прояву патріотичних почуттів до своєї країни;

• створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу за дистанційною формою;

• надання педагогічної підтримку дітям раннього та дошкільного віку, зокрема й з особливими освітніми потребами, їхнім батькам;

• здійснення інформаційної підтримки та психологічного супроводу учасників освітнього процесу;

• продовження налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу на засадах партнерських відносин між закладом дошкільної освіти та сім’єю.  

З 01.09.2023 року дошкільний заклад працював в дистанційному форматі, згідно річному плану, складеного відповідно до листа МОН від 07.07.2021 року №1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» та освітньої програми «Дитина».

На засіданні педагогічної ради від 31.08.2023 року №1 визначено освітню платформу, на якій працювали педагоги – Zoom, Google Classroom, мессенджери – Viber, Telegram, а також розклад життєдіяльності дітей на кожну групу, відповідно до наказу МОН від 20.04.2015 року №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності», та освітньої програми, за якою працював заклад з дотриманням домірних віку норм тривалості занять. Проводилось раціональне чергування видів діяльності занять.

Робота педагогічних працівників регламентувалась календарним планом. Форма планування освітньої роботи з дітьми – графічна, за видами діяльності.

Педагоги комунікували з дітьми шляхом надсилання відеоматеріалів із навчальних тем.

Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова, яка виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав  людини. Всі педагоги успішно володіють українською мовою та проводять освітній процес, виховуючи повагу, шанобливе ставлення до мови, культури, популяризації української мови серед дітей та батьків. В цьому допомагає Міська програма розвитку та функціонування української мови «Українською, будь ласка».

В роботі з дітьми використовувалось асинхронне та синхронне навчання, згідно з розкладом організованої життєдіяльності.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні комплексні інтегровані дистанційні заняття та заняття в Zoom, в залежності від освітніх ліній обраного напрямку. Під час таких занять діти сприймали і вирішували різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, давали відповіді на запитання, самостійно робили висновки та узагальнення.

Робота логопедичної служби.

В дошкільному закладі працює 2 логопедичні та 1 група для дітей з порушенням психологічного розвитку. Комплектація груп проходила з вересня 2019 року.

На 01.09.2023 дітей з порушенням мовлення та психічного розвитку 30.

Кількість дітей, що закінчили відвідувати  логопедичні групи ДНЗ з добрим мовленням складає – 16. Всім дітям, які відвідували логопедичні групи рекомендовано навчання в масовій загальноосвітній школі.

На протязі всього навчального року проводилась систематична робота над корекцією звуковими та лексико-граматичної будови мовлення, розвитку зв’язного мовлення, фонетико-фонематичної сторони мовлення, навичок звукового аналізу та синтезу.

До традиційних видів корекційної роботи були підключені нетрадиційні методи в подоланні вад звуковимови та розкладу психологічного розвитку: пісочна терапія, казкотерапія, арт-терапія, музикотерапія, лялькотерапія. Найбільш вдалим зарекомендували себе такі форми і методи роботи: Су-джок терапія, хромотерапія, кінезіотерапія, аромотерапія, що ефективно впливають на психо-емоційний та мовленнєвий розвиток дитини.

Для батьків проводилися індивідуальні та тематичні консультації за темами: «Взаємозв’язок в корекційній роботі родини з логопедом», «Розвиток мовлення дитини 5-6 років»,  та «Розвиток дрібної моторики т підготовка руки к письму».

Для вихователів логопедичних груп були надані консультації по темам згідно плану, звіти про результати обстеження усного мовлення та про результати корекційної роботи, яка проводилася протягом всього навчального року.

Підсумкова діагностика (на кінець навчального року) для контроля ефективності корекційної роботи виявила позитивну динаміку в розвитку мовлення та психічного розвитку дітей.

Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», Положення про ДНЗ, змісту Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», одним з головних завдань, що стоїть перед закладом вважається робота з сім’єю.

Протягом року колектив працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між вихователем та сім’єю.

Для налагодження комунікації з батьками вихованців для кожної групи створено спільноту батьків у соціальній мережі: Viber, Telegram, Zoom. Батькам вихованців надавались інтернет посилання, перелік інтернет-джерел на сторінки з розвиваючими завданнями, аудіо казками, піснями, поробками, фізичними вправами.

         Зворотній зв'язок з батьками здійснювався через мережі: Viber, Telegram. Батьки надсилали цікаві фото, відео звіти, приймали активну участь у проведенні тематичних конкурсів малюнків, поробок, флеш-мобів. 

З метою розвитку пізнавальних здібностей педагоги пропонували дітям цікаві відео з дослідами та експериментами з живою та неживою природою та отримували зворотній зв’язок про проведений дослід. У лютому та березні місяці педагогами було організовано поетичні марафони до днів народження Лесі Українки та Тараса Шевченка з метою популяризації творчості відомих українських поетів. Родини активно брали участь у проведенні – надсилали дитячі малюнки, відео з декламуванням дітьми улюблених віршів.

Інклюзивне навчання організоване відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-529 від 26.07.2012 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»; листа Міністерства освіти і науки України №1/9-487 від 12.10.2015 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».  Відповідно до наказу по закладу від 01.09.2020 року № 13 о/д «Про створення команди психолого-педагогічного супроводу в 2020-2021 н.р.» було створено команду  психолого-педагогічного супроводу, в яку  увійшли всі педагоги-фахівці для роботи з дітьми з особливими потребами. Команда психолого-педагогічного супроводу працювала злагоджено, про що свідчать результати розвитку дітей з особливими освітніми потребами, матеріали занять для дітей підбиралися  цікаві з урахуванням діагностичного обстеження дітей.

З дітьми, зарахованими до логопедичних груп, проводилася робота відповідно до діагнозу та складності порушення: на розвиток артикуляційного апарату, фонематичного сприйняття, слухової уваги, розвиток мовленнєвого дихання, координація рухів органів артикуляції, пальців, зап’ястя;  розвиток психічних процесів; усунення вад звуковимови, автоматизація поставлених звуків на рівні складу, слова, словосполучення, речення, зв’язного мовлення;  здійснення підготовки до звукового аналізу слів та елементів грамоти; формування складової структури слова; збагачення словникового запасу, формування граматичної будови мовлення, формування та вдосконалення зв’язного мовлення.

Особлива увага приділялась дітям з ООП які мають висновки ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Протягом року проводилася консультативно-методична робота з вихователями, асистентами вихователя, та батьками по проведенню занять для дітей цієї групи.

Відповідно до річного плану роботи КЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей по запобіганню дитячого травматизму. Ці питання знаходились на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорювались на педагогічних радах.

Постійно надавалась дітям та батькам інформація щодо попередження різних видів травмувань дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, консультація для батьків, дидактичні ігри за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації. Поряд з заняттями про можливу небезпеку на воді, під час пожежі, коли один вдома, поводження з незнайомими людьми, вихователі проводили консультації «Обережно, міни», «прогулянки в лісі», «Запобігання травматизму». Виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та поведінки при НС, розглядалися на виробничих нарадах, зборах колективу.  На достатньому рівні проводились заходи по формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. С 1 липня відмінено карантинні обмеження по COVID-19 , але вихователі протягом навчального року та в літній період надавали дітям й батькам консультаційні рекомендації з ефективності оздоровчих заходів та оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами.

Контроль за організацією дистанційного навчання постійно здійснювався адміністрацією, використовувався оперативний контроль за складанням індивідуальних календарних планів, проведення навчальної діяльності педагогами закладу. Педагоги вели свою діяльність дистанційно знімаючи навчальні відеоролики, створюючи презентації. Поширювали матеріали, користуючись YouTube, Facebook, Viber, Telegram. Упродовж навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

·        використання електронної пошти, програми Viber, Telegram, тощо.

·        ведення ділової документації.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

ü    мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, консультацій, засідань творчої групи);

ü    робота педагогів і самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти;

ü    проводилась робота на сайті ДНЗ.

В роботі ДНЗ з питань інформатизації є такі недоліки:

-                     недостатньо ІКТ – компетентність деяких педагогів,

-                     недостатність оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою.

Протягом навчального року всі педагоги ЗДО постійно підвищували свій професійний рівень, приймаючи участь у семінарах, вебінарах, курсах,  проводились різні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, педагогічні години, консультації, тренінги:

«Алгоритм створення відео занять»,

«Професійна виснаженість, запобігання виснаженості»,

«Виховання толерантності починається з педагога»,

«Культура людина в конфліктній ситуації».

В жовтні місяці всі педагоги відвідали курс лекцій з дистанційного навчання, який проводив Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР. Вихователі Дяченко В.Л., Сахарова Н.В., Альошина Н.С. – пройшли курси з підвищення кваліфікації «Українською, будь ласка». Чечель З.В. – пройшла курси «Супровід професійної діяльності педагога в умовах реформування системи освіти».

Протягом року працівники закладу проходили тренінги з психологом, медичними службами, які заохотили до отримання знань по наданню першої домедичної допомоги в разі необхідності з представниками ДСНС служб, які провели ознайомлюючу роботу по правилам поведінки та реагування в разі НС.

Атестація педагогічних працівників – це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Під час атестації вивчалися професійні якості педагогів, рівень їх загальної культури, відповідність посаді, яку вони займають, рівень кваліфікації.

Проведенню атестації та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників закладу регламентували такі нормативні документи:

-                     Закон України «Про освіту» (ст. 50);

-                     Закон України «Про дошкільну освіту» (ст. 32);

-                     Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 (зі змінами);

-                     Постанови КМУ від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам (зі змінами).

В 2023 році в закладі атестувалися 9 педагогів:

Бузинна А.А., вихователь – присвоєно «Спеціаліст вищої категорії»;

Дяченко В.Л., вихователь – підтверджено раніше присвоєній «Вищій категорії»;

Мячкіна І.В., вчитель дефектолог – присвоєно  «Спеціаліст вищої категорії»;

Коновал І.В., вихователь – присвоєно «Спеціаліст 2 категорії»;

Сахарова Н.В., вихователь – присвоєно «Спеціаліст 1 категорії»;

Білаш К.М., вихователь – присвоєно «Спеціаліст 2 категорії»;

Михайловська М.А., асистент вихователя – присвоєно «Спеціаліст 2 категорії»;

Черпакова Н.В., асистент вихователя – підтверджено 11 тарифний розряд;

Пожарницька І.О., вихователь – підтверджено 11 тарифний розряд.

Належна увага приділялась робота «Школи молодого спеціаліста».

У дошкільному закладі працюють 3 молодих спеціаліста: Білаш К.М.,  Михайловська М.І., Крюкова С.М. З вересня була продовжена робота Школи молодого вихователя ДНЗ, до плану якої входили різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, проведення бесід, консультації з педагогічних і психологічних питань, методичні рекомендації, огляд і обговорення новинок методичної літератури, моделювання занять і режимних процесів, анкетування, тренінг, робота з документацією тощо. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника:  Пожарницька І.О., Чечель З.В., Галюк Ю.А.

В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу рекомендовані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

Згідно річних завдань розроблялися методичні поради для педагогів і батьків з різних педагогічних питань. Матеріали методичного кабінету ефективно використовувалися педагогами під час навчально-виховного процесу, різні методичні і педагогічні поради для педагогів викладалися  на сайт дошкільного закладу та сторінку ЗДО у соціальній мережі Facebook.

         Отже, слід зазначити що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, результатом є такі показники:

-                     підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

-                     використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

-                       удосконалення змісту, форм і методів дистанційної роботи в закладів;

-                       проводиться певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ за   допомогою соціальною мережею Facebook.

Однак, є і недоліки в роботі:

1.                 Не всі педагоги в умовах воєнного стану через відсутність в деякій місцевості  інтернету, наявності технічного обладнання та мобільного зв’язку мали можливість в своїх заняттях використовувати цікаві інтернет-ресурси.

2.                 Відсутність достатньої кількості комп’ютерної  техніки в закладі для проведення індивідуальної роботи педагогів.

3.                 Недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).

4.                 Мало проводилось майстер-класів (враховуючи воєнний стан та відсутність укриття в закладів), під час яких педагоги мали без змоги поділитись досвідом.

Виходячи з аналізу освітньої, методичної роботи у 2022/2023 навчальному році та враховуючи потреби у розвитку, вихованні та навчанні дітей дошкільного  віку  в  умовах  воєнного  стану,  педагогічний колектив визначив

основні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

1.                 Створення освітнього середовища, яке мотивує, активізує, зберігає та розвиває.

2.                 Виховання патріота України на засадах духовних надбань свого народу.

3.                 Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників.

4.                 Психологічний супровід та підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану.

Визначені такі завдання ДНЗ на новий навчальний рік щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

-                     подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ – компетентності педагогів;

-                     організація проведення майстер-класів педагогів ДНЗ  з метою пропаганди успішного досвіду у провадження ІКТ-технологій в освітній процес;

-                     розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;

-                     оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ- технологій у роботі ДНЗ.

Завдання на літньо-оздоровчий період:

1.                 Створити необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей влітку, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу  діяльність.

2.                 Спрямувати роботу педагогічного колективу та родини на оздоровлення дитячого організму на природі шляхом комплексного загартування, музичних і фізкультурних розваг,  дозвіль; задовольняти природню рухову активність дітей.

Продовжувати розвивати у дітей дошкільного віку пізнавальну активність  за допомогою дидактичних та настільно-друкованих ігор на розвиток логічного