Центральний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 195 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

 

Річний звіт завідувача про діяльність закладу

Звіт завідувача  комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 195 комбінованого типу» Дніпровської міської ради

Валентини Іванівни Жовтоног

про роботу дошкільного навчального закладу за 2017-2018 н/рік

 

з/п

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

13

ясельні групи

3

дошкільні групи

7

 

спеціалізовані логопедичні

2

      спеціалізована ППР

1

3.

Режим роботи груп: 10.5 годин

13 груп

 

Матеріальна база дошкільного закладу задовільна: групи, музична  та спортивна зала забезпечені необхідним обладнанням. Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, яке є необхідним  для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

 

1.Освітній рівень педагогів.

 

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

 

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпрацівників

Освіта

 

базова вища

повна вища

не повна вища

1.

Завідувач

1

 

1

 

2.

Вихователь-методист

0

 

0

 

3.

Вихователі

22

9

9

3

4.

Музичні керівники

2

2

 

 

5.

Вчителі-логопеди

3

 

3

 

6

Вчитель-дефектолог

1

 

1

 

7.

Практичний психолог

1

 

1

 

8.

Інструктор з фізкультури

1

 

 

1

 

Всього:

31

11

15

4

 

                            Кваліфікаційний рівень педагогів.

 

                                      Кваліфікаційний рівень педагогів

 

  Робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

%

1

Курси підвищення кваліфікації

5

5

100%

2

Атестація

12

125

100%

3

Самоосвіта

30

30

100%

 

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

 У 2017-2018 навчальному році  чергову атестацію пройшли педагогічні працівники:

 • Тепла О.І. музичний керівник(Присвоєння звання «вихователь-методист»);
 • Бузинна А.А. вихователь (Присвоєння спеціаліст ІІ категорії);
 • Мячкіна І.В.  вчитель-дефектолог (Присвоєння спеціаліст ІІ категорії);
 • Дяченко В.Л. вихователь (Підтвердження спеціаліст І категорії);
 • Пожарницька І.О. вихователь (Підтвердження 9 тарифний розряд);
 • Рязанова Т.Б. вихователь (Підтвердження спеціаліст І категорії);
 • Чорнобривець Г.І. вихователь (Присвоєння спеціаліст І категорії);
 • Коновал І.В. вихователь (Підтвердження 9 тарифний розряд);
 • Горбатюк Л.Б. вихователь (Підтвердження 9 тарифний розряд);
 • Решетіло В.К. вихователь (Підтвердження 9 тарифний розряд);
 • Демідова Ю.Ю. вихователь (Присвоєння спеціаліст ІІ категорії).

 

         Протягом  навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО педпрацівники: Чорнобривець Г.І, Мячкіна І.В, Дяченко В.Л, Терещенко В.М.

         Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання.

 

2.Методична робота.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). На 2017 – 2018 навчальний рік педагогічний колектив планував роботу згідно освітньої програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»( нова редакція 2015р). Основні завдання плану здійснювались педколективом через різні сфери життєдіяльності («Особистість дитини», «Мовленнєвий розвиток», «Сенсорно-пізнавальний розвиток», «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури», «Дитина у природному довкіллі», «Гра дитини»), варіативної складової – роботу студії «Хореографія» та роботу гуртка «Шахи». В роботі впроваджувались інноваційні форми і методики: методика використання творів художньої літератури та фольклору, розвиток творчої уяви, мислення, творчих здібностей, винахідливості через систему методів і прийомів ТРВЗ, навчання дітей розповіді за ілюстрацією, навчання дошкільників за серією картинок. В корекційній роботі з дітьми-логопатами та дітьми з порушенням психофізичного розвитку протягом року використовувались такі інновації: хромотерапія (вплив кольору на людину), технологія використання української народної творчості, Су-Джок терапія (розвиток дрібної моторики), логоритмика для подолання мовних порушень шляхом розвитку, виховання та корекції рухової сфери у поєднанні зі словом, музикою.

 

 Упродовж 2017 – 2018 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на розв’язання таких завдань:

 1. Єдина науково-методична проблема області –

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІетап).

 

       Враховуючи зведені підсумки стану навчально – виховної роботи за минулий навчальний рік та, керуючись інструктивно-методичними порадами Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-322 від 1.06.2017 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навальних закладах у 2017-2018 навчальному році», педагогічний колектив на 2017 – 2018 навчальний рік визначає напрями роботи закладу:

 

 1. Продовжувати розвивати комунікативно-мовленнєву компетентність через інтеграцію різних видів діяльності.
 2. Формувати у дітей почуття національної свідомості шляхом залучення до музичної діяльності та ознайомленням з українською народною творчістю.
 3. Розширювати знання дітей основ економічної культури під час ігрової діяльності.
 4. Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 

         З метою реалізації головних завдань в роботі дошкільного закладу на основі діагностики та аналізу педагогічної роботи адміністрацією закладу були сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок в професійній роботі педагогів: педагогічні години , проведення огляду періодичних видань, новинок педагогічної літератури, забезпечення участі молодих спеціалістів в роботі «Школи молодого спеціаліста», проведення презентацій, творчих знахідок по темам  річного плану, теоретико-практичні семінари, консультації для педагогів, обмін досвідом, педагогічні ради, колективні перегляди.

         Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з різноманітних форм і методів. 

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. На кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, були передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

 

           Педагогічна рада:

«Національно-патріотичне виховання дошкільників» (листопад 2017), допомогла звернути увагу педагогів на особливості та завдання національно-патріотичного виховання в дошкільному закладі.

         Перед проведенням педагогічної ради відбулась наступна робота, під час якої вихователі ділились досвідом , а молоді спеціалісти навчалися методиці проведення занять з дітьми різних вікових груп:

 • колективний перегляд заняття в старшій групі (вихователь Уварова Л.П.) з національно-патріотичне виховання, на якому дітям розширювали знання про нашу державу, про державні символи; прищеплювали почуття гордості за свою країну, свій народ, свою мову.;
 • педагоги оновили розвивальне середовище в групах, провели конкурс на кращий куточок по патріотичному вихованню , переможцями якого стали вихователі В.К. Решетіло, А.А. Бузинна 6 року життя (група « Веселі чоловічки»), О.О. Хрустальова,  Н.В. Стєпанова (логопедична група « Краплинки»).

 

          Педагогічна рада:

«Розвиток мовленнєвих і комунікативних вмінь через інтеграцію різних видів діяльності» (березень 2018), розглядались питання формування комунікативної компетентності як фактор соціалізації дітей, сучасні освітні технології для розвитку мовлення дітей дошкільного віку, взаємозв’язок в роботі вихователя та вчителя-логопеда на заняттях з дітьми логопедичної групи.

      Перед проведенням педагогічної ради відбулась наступна робота, було створено відповідне розвивальне середовище груп:

 • оформлені ігрові осередки, робота яких сприяє організації навчально-виховної мовленнєвої діяльності;
 • облаштовані куточки книги, сюжетно-рольових ігор, ігор-драматизацій;
 • презентовані ширми для організації театралізованої діяльності( пальчикові театри, лялькові театри, тіньові театри).
 • оформлені інформаційні куточки для батьків «Розвиваємо зв’язне мовлення малюків», папки «Вчимо разом з батьками».
 • на високому рівні проведено заняття в молодшій групі  (вихователь

Рязанова Т.Б.) з розвитку мовлення з використанням  завдань на складання описових розповідей;

 • майстер –клас по взаємозв’язку в роботі вчителя-логопеда та вихователя логопедичної групи, на якому вчитель-логопед Рекуха А.І. та вихователь логопедичної групи Чечель З.В. показали форми і методи роботи на заняттях з розвитку мовлення та художньої діяльності  з дітьми логопедичної групи (вивчення з дітьми українських народних віршів за схемами, ознайомлення дітей з народними звичаями та традиціями, проведення на заняттях логоритмічних вправ з використанням українських народних інструментів, та завдання на розвиток дрібної моторики).

 

              При перегляді тематичних занять (згідно річного плану) слід відмітити творчий  підхід в роботі вихователів:

- Чечель З.В. (заняття з розвитку зв’язного мовлення «Зимонька зима»);

- Решетило В.К. (заняття з розвитку мовлення «Природні і стихійні лиха»);

- Чорнобривець Г.І. (заняття з економічного виховання «Економічний брейн-ринг»);

- Горбатюк Л.Б. (коспект Занять з валеології);

- Уварова Л.П. (конспект інтегрованого заняття по національно-патріотичному вихованню «Україна- рідний край»);

- Демідова Ю.Ю. (конспект заняття з організації ігрової діяльності «Ігрова діяльність у формуванні особистості дитини раннього віку»).

 

Для перевірки якісної реалізації завдань протягом 2017-2018 навчального року були проведені такі тематичні вивчення:

 • «Вивчення стану роботи з патріотичного виховання дітей дошкільного віку»;
 • «Вивчення стану роботи з розвитку зв'язного мовлення (молодші, середні, старші групи).

 

         Результати вивчення розглядались на педагогічних радах.

В своїй роботі вихователі закладу реалізують основні завдання патріотичного виховання дошкільнят, у старших групах дітям прищеплюють шанобливе ставлення до героїв війни та ветеранів. В групі «Капітошки» проведено тематичне заняття «Мужність і відвага скрізь віки», де діти виготовляли подарунки та сувеніри своїми руками для бійців АТО. В молодших групах формують любов до культурного спадку свого народу, толерантне ставлення до інших представників інших національностей до інших людей. У кожній групі обладнані національні куточків окремо виділеному місці.

Але поряд з позитивними моментами в роботі вихователів є і певні недоліки. Перш за все, недостатня кількість різноманітних дидактичних ігор, як поліграфічних так і саморобних. Не в усіх групах є збірки українського фольклору. Також потребує поповнення альбом «Українськи казки», у якому розміщуються ілюстрації до народних казок. В роботі з батьками з батьками питання патріотичного виховання здебільшого випускається з уваги, його необхідно включити на розгляд батьківських зборів.

 

Тематична перевірка рівня мовленнєвої компетентності дітей показала, що 80% вихователів мають достатній рівень знань про організацію по освітній лінії «Мовлення дитини», обізнані щодо сучасних методів та прийомів роботи з дітьми, застосовують інноваційні технології. На заняттях доцільно використовується роздатковий та демонстративний матеріал, ігрові прийоми. Результатом цієї роботи є оволодіння програмовими завданнями 90% дітей, у 80% - мовлення виразне, діти вміють користуватись інтонацією, силою голосу та ставити наголос.

Водночас під час вивчення роботи вихователів із дітьми було виявлено ряд недоліків. Вихователі мало звертаються до власного досвіду дітей для його систематизації; переважно на заняттях говорять вихователі, а не діти, їм бракує терпіння вислухати відповіді; на заняттях переважають прямі способи впливу на дітей    - словесні, а практичні методи застосовуються недостатньо.    На основі зазначеного можна зробити висновок: робота з мовленнєвого розвитку проводиться на достатньому рівні, хоча і потребує певних змін.

 

В лютому 2018 року на базі дошкільного закладу був проведений районний семінар «Взаємозв'язок роботи музичного керівника, вчителя логопеда, вихователя, хореографа».

Питання, які розглядалися на семінарі:

 1. Актуальність проблеми: «Взаємозв'язок роботи музичного керівника, вчителя-логопеда, вихователя, хореографа».
 2. Модель взаємозв'язку спеціалістів на музичних заняттях.
 3. Логоритмика зі слухачами. (Майстер-клас) Використання нетрадиційних музичних інструментів при проведенні логоритмічних вправ.
 4. Музична «Плутанина» казка діти 6-го року життя. Показ взаємозв’язку в роботі музичного керівника, вчителя-логопеда, вихователя.
 5. Криниця думок.

 

При проведенні семінару слід відзначити роботу:

- музичного керівника Теплої О.І, хореографа Буряк Н.С;

- вихователя Уварової Л.П. (підготовка та проведення музичної вистави

«Плутанина» з дітьми групи «Капітошки»);

- вихователів Дєдунової Н.О. (інформаційно-комунікаційний супровід);

- практичний психолог Чернай О.В. (участь у підготовці та проведенні майстер-класу з учасниками семінару «Гра на нетрадиційних музичних інструментах»);

– вчителів-логопедів Мячкіної І.В. та Рєкухи А.І. (логоритмика зі слухачами).

 

Вихователі всіх вікових груп взяли активну участь у підготовці семінару, що дало змогу провести семінар на високому рівні.

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, національної культури й мистецтва.

 

  Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги ДНЗ мають достатній рівень володіння державною мовою.

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Безпека Придніпров’я».

   Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-мето­дичною проблемою проводилася на достатньому рівні, ії результатом є такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;
 • високий рівень вихованості та розвитку дітей;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі.

 

Однак, є і недоліки в роботі методичної служби:

 1. Недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).
 2. Недостатньо проводиться робота з проведення майстер-класів під час яких педагоги закладу мали би змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність
 3. Не достатньо організована робота з батьками щодо різних форм роботи ДНЗ.

Виходячи з цього, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2018-2019 навчальний рік є:

 1. Активізувати контрольно-аналітичну діяльність методичної служби ДНЗ щодо роботи педагогів з питань самоосвіти.
 2. Проводити роботу з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали би змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність.
 3. Організувати методичний супровід роботи для батьків щодо різних форм роботи ДНЗ.

 

3. Результативність навчально-виховного процесу.

 

         Працюючи над основними напрямками в роботі ДНЗ вихователі самостійно обирають форми організації освітнього процесу, вміло розподіляючи у часі діяльність малюків різних вікових груп, забезпечуючи особистісно-орієнований, диференційований, індивідуальний, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності .

         В групах раннього віку пріоритетним напрямком роботи є створення розвивально-  ігрового середовища та розвиток мовлення малюків. Для результативності в роботі вихователі груп раннього віку І.О. Пожарницька, І.В. Коновал, Є.С. Дяченко систематично протягом року долучали до занять розповідання дітям казок і оповідань з використанням ілюстративного матеріалу. На заняттях використовувався тіньовий, пальчиковий, ляльковий театр, за допомогою яких діти разом з вихователями розігрували тексти віршиків, пісень, промовляли слова, поєднуючи мовні і немовні засоби виразності (жести, рухи, міміку).

 Аналіз результатів компетентності дітей раннього віку показав сильні та слабкі сторони розвитку малюків.

Під час досліджень з’ясовано, що розвиток малюків відповідає віковим особливостям у сферах життєдіяльності.

За діагностикою психічного розвитку дітей раннього віку отримали такі результати обстеження (моторика, уміння руки, навички, образотворча діяльність, емоційно-соціальний розвиток,  мовлення). Обстежено 58 дітей раннього віку .

Узагальнені результати обстеження дітей

 • високий рівень розвитку - 18%;
 • середній рівень  –  70%; 
 • низький рівень – 12% .

   Аналіз результатів компетентності дітей раннього віку

Кількість дітей , які мають:

 • високий рівень розвитку - 25%;
 • середній рівень  –  60%; 
 • низький рівень  -  15% .

  Проблемним лишається питання мовленнєвого розвитку дітей. З цього питання  були проведені консультації для педагогів та батьків «Розвиваємо зв’язне мовлення малюків», «Вчимо дитину спілкуватися». Молодим спеціалістам Ю.Ю.Дємідовій, К.С.Дедуновій, Є.С.Дьяченко рекомендовано поповнити педагогічні шафи дидактичними іграми для розвитку дрібної моторики та розвитку мовлення дітей груп раннього віку.

 

Узагальнені результати обстеження дітей молодших груп (4 року життя)

за лініями розвитку.

         В групах молодшого дошкільного віку вихователі Дяченко В.Л. (група «Чомуси»), Рязанова Т.Б. (група «Пізнайки») для розвитку мовлення малюків використовували на заняттях інноваційні форми та методи, а саме: складання описових розповідей за схемами, робота з картиною, складання віршів та загадок за опорними схемами. Відзначена робота вихователів по естетичному оформленню в групах інформаційних куточків для батьків.

Початок навчального року   

 
 

 

Кінець навчального року.

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні.

Але слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

 

Узагальнені результати обстеження дітей середніх груп (5 року життя)

за лініями розвитку.

         Відмічена робота вихователів груп середнього віку А.І. Чорнобривець, Л. Б. Горбатюк (група «Ростішко»), А Сміюха (група «Перлинки»), Н.С. Альошина (група «Телепузи») у підборі ігор на заняттях для розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку. На кожне заняття добирались цікаві завдання для розвитку пам’яті, мислення, уяви. Як результат роботи більшість дітей швидко сприймають матеріал, запам’ятовують, вирішують логічні завдання та активно відповідають на заняттях.

Початок навчального року.

Кінець навчального року.

 

Робота вихователів з усіх розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу.

 

Узагальнені результати обстеження дітей старших груп (6 року життя)

за лініями розвитку.

Головним напрямком роботи груп старшого дошкільного віку є підготовка дітей до шкільного життя. Вихователі Л.П. Уварової (група «Капітошки»), В.К. Решетило (група «Веселі чоловіки») протягом року приділяли достатньо уваги цьому питанню. Всі випускники старших груп мають достатній рівень знань.

 

Початок навчального року.

 

Кінець навчального року.

         Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності. У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та  його вплив на розвиток дітей.

 

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

 1. Наступність в роботі ДНЗ та школи

 

         В 2017-2018 навчальному році дошкільний заклад плідно працював над завданням наступності в роботі ДНЗ та школи. Для дітей старших груп організовувались екскурсії до ЗНЗ №13. Діти  мали можливість познайомитись з директором школи – Завгородньою Т.Г., вчителями початкових класів,  відвідати навчальні кабінети, привітатися з першокласниками - випускниками дитячого садочка,  відвідати спортивну залу, їдальню, познайомитись з виставками дитячих робіт, які проводяться в школі, послухати  історію школи .

Вихователі дитячого садка були запрошені на уроки в початковій школі. Приділялась увага і роботі з батьками. Вчителі початкової школи  були запрошені на батьківські збори  в дошкільний заклад, де батьки мали можливість познайомитись з вчителями та з’ясувати відповіді на свої запитання щодо підготовки дітей до школи.

         Результатом плідної роботи є те, що 80% (згідно опитування батьків і складених списків) дітей- випускників дошкільного закладу з 1 вересня підуть до ЗНЗ №13.

 

Порівняльні результати готовності до шкільного навчання

дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя)

за сферами життєдіяльності.

 

Високий показник готовності дітей до школи і, виходячи з показників компетентності за сферами життєдіяльності та психодіагностичного дослідження « Шкільної зрілості» , у дітей групи «Капітошки» (вихователі Уварова Л.П., Верховська А.Г.). Із 68 дітей старшого дошкільного віку 62 ідуть з 1 вересня до школи, 6 залишаються у зв’язку з тим, що не досягли шкільного віку.

 

5.Робота логопедичної служби.

В дошкільному закладі працює 2 логопедичні та 1 група для дітей з порушенням психологічного розвитку. Комплектація груп проходила з вересня 2017 року.

         На 01.06.2018 дітей з порушенням мовлення та психічного розвитку 40. Вперше обстежено дітей з 01.06.2017 по 01.06.2018 – 18, із них на МПМПК - 8 дітей та консультативно на ОПМПК - 10 дітей.

Кількість дітей, що закінчили відвідувати логопедичні групи ДНЗ з добрим мовленням складає - 14 .Всім дітям, які відвідували логопедичні групи рекомендовано навчання в масовій загальноосвітній школі.

Протягом року були проведені 2 засідання МПМПК, а також семінар на тему: «Взаємозв'язок роботи музичного керівника, вчителя логопеда, вихователя, хореографа», де корекційними педагогами були представленні такі питання як,

«Логоритмика зі слухачами. (Майстер-клас).

На протязі всього навчального року проводилась систематична робота над корекцією звуковимови та лексико-граматичної будови мовлення, розвитку зв’язного мовлення, фонетико-фонематичної сторони мовлення, навичок звукового аналізу та синтезу.

До традиційних видів корекційної роботи були підключені  нетрадиційні методи в подоланні вад звуковимови та розладу психологічного розвитку: пісочна терапія, казкотерапія, арт-терапія, музикотерапія,  лялькотерапія. Найбільш вдалими зарекомендували себе такі форми  і методи роботи: Су-джок терапія, хромотерапія, кінезіотерапія, аромотерапія, що ефективно впливають на психо-емоційний та мовленнєвий розвиток дитини.

         Для батьків проводилися індивідуальні та тематичні консультації за темами: «Взаємозв’язок в корекційній роботі родини з логопедом», «Розвиток мовлення дитини 5-6 років»,  та « Розвиток дрібної моторики, та підготовка руки к письму».

         Для вихователів логопедичних груп були надані консультації по темам  згідно плану, звіти про результати обстеження усного мовлення та про результати корекційної роботи, яка проводилася протягом всього навчального року. Проводилися відкриті логопедичні заняття для вихователів логопедичних груп та студентів-практикантів.

Підсумкова діагностика (на кінець навчального року) для контроля ефективності  корекційної  роботи виявила позитивну динаміку в розвитку мовлення та психічного розвитку дітей.

 

6. Психологічна служба

В дошкільному закладі  працює практичний психолог на 13 вікових групах.

         Головні напрямки роботи практичного психолога спрямовані на підвищення  ефективності психолого-педагогічного супроводу навчально- виховного процесу та захист психічного здоров’я всіх його учасників:

 • діти;
 • батьки;
 • педагогічний колектив.

Для досягнення мети практичним психологом були сплановані та проведені наступні заходи:

 • участь у проведенні педагогічних рад;
 • консультації батьків та ведення клубу «Школа батьківства»;
 • консультації педагогів з різноманітних питань, робота з молодими вихователями «Школа молодого вихователя» ;
 • засідання МПМПК,
 • брала участь у підготовці семінару на тему : «Взаємозв'язок роботи музичного керівника, вчителя логопеда, вихователя, хореографа;
 • проводила обстеження логопедичних дітей для проходження медико- педагогічної комісії.

Основним напрямком в роботі практичного психолога є виявленні дітей, які потрапляють до «Групи ризику». Практичним психологом були сформовані  корекційні групи:

- розвиток пізнавальної сфери;

- корекція емоційно-особистісної сфери та розвиток комунікативних навичок;

- корекція поведінки(тривожність, агресивність, конфліктність, замкненість);

- група дітей переселенців та дітей батьки яких учасники бойових дій.

         

           Корекційна робота проводилась за програмами:

- М.І. Чистякова, В.В. Єфремова «Система роботи з психофізичного розвитку дитини».

- Л. Дозорець «Корекція агресивності у дошкільників» - корекційно-розвивальна програма .

- Корекційно-розвивальна програма емоційного розвитку «Уроки радості».

- О.В. Хухлаєва «Стежинки до свого я».

- В.Л. Шарохіна «Корекційно-розвивальні заняття в мол.гр.-ст.гр.».

- Корекційно-розвивальна програма для дітей з ППР: «Сходинки розвитку розумової та пізнавальної активності», «П'ять дружніх гномів», «Цікава психологія».

Результати роботи виявили покращення у деяких дітей:

-рівень тривожності зменшився на -20%.

-рівень страхів зменшився на -35%.

-рівень пізнавальної сфери збільшився з 40% до 60%.

-рівень шкільної зрілості: високий рівень мають-20% дітей, середній -70%.

-діагностичний мінімум (рівень інтелекту, домінуючий емоційний стан).        

-готовність дітей до школи (діти старших та логопедичних груп).

 Результати – 23.2% дітей мають високий рівень готовності, 68.3% - середній, 9.8% - низький. За результатами діагностики були складені рекомендації та пам’ятки для вихователів та батьків дітей.

 

7. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

         Для зниження захворюваності колективом закладу ведеться кропітка робота, зокрема це:

 1. Щоденний фільтр дітей в групах раннього віку.
 2. Систематичне щеплення дітей (за згодою батьків)
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Чітке дотримання режиму.
 5. Провітрювання, кварцювання приміщень.
 6. Взаємодія медичної сестри з дитячою поліклінікою.
 7. Вітамінізація блюд.
 8. Організація прогулянок.
 9. Фіз. хвилинки на заняттях.
 10. Гімнастика пробудження.
 11. Інформування батьків щодо профілактики захворювань.

         Протягом року під постійним контролем є питання відвідування дітей дошкільного закладу.

         Найкраще відвідування дітьми дошкільного закладу відмічене в групі

  групі «Капітошки» (вихователі  Л.П. Уварова , О.Г. Верховська) 

«Веселі чоловічки» (вихователі А.А. Бузинна , В.К. Решетіло), «Чомусики»

(вихователь В.Л. Дяченко).

Протягом навчального року організовувався медико- педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання для виявлення результативності та щільності фізкультурного заняття.

         Згідно річного плану  в дошкільному закладі щомісячно проводились фізкультурні розваги, 3 рази на рік – фізкультурні свята. До участі в спортивних змаганнях запрошувались і батьки вихованців.

 

8.Охорона безпеки життєдіяльності дітей

 

         Вагомим питанням в роботі дошкільного закладу є охорона безпеки життєдіяльності дітей. Протягом навчального року  в жовтні, квітні та травні місяці в дошкільному закладі були проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини» згідно планів. До плану роботи входили такі заходи:

 • Тренінг евакуації дітей всіх вікових груп (квітень);
 • зустріч з представниками МНС;
 • проведення тематичних занять;
 • проведення фізкультурних та музичних розваг;
 • оформлення стінгазет разом з батьками;
 • виставки малюнків та творчих робіт;
 • проведення пішохідних переходів на прогулянках;
 •  виставки дидактичних ігор по ОБЖД;
 • перегляд тематичних мультфільмів;
 • бесіди та спостереження з дітьми.

         Всі вихователі беруть активну участь у проведенні заходів по ТБД. Особливо слід відмітити роботу в цьому напрямку :

 • вихователів Н.В. Стєпанової, О. О. Хрустальової (творчий підхід до оформлення стінгазет, виставок дитячих робіт);
 • вихователів груп раннього віку І.О. Пожарницької, І.В. Коновал (добірка ігор по ОБЖД для дітей груп раннього віку).
 • вихователів груп ППР Н.О. Дєдунової , групи «Веселі чоловічки» А.А. Бузинної (добірка тематичних мультфільмів по ОБЖД) для дітей.

         Протягом навчального року медичною сестрою дошкільного закладу проводиться робота з вихователями по запобіганню травматизму, надаються консультації по наданню першої долікарської допомоги, проводиться робота з батьками.

         На батьківських зборах вихователями проводиться інструктаж  для батьків по травматизму дітей в літній оздоровчий період.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У ДНЗ сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей для запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами.

Результатом роботи дошкільного закладу з цього питання є відсутність випадків травмування дітей під час навчально- виховного процесу.

9 Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Заходи, передбачені планом 2017-2018 н.р. по збереженню та зміцненню матеріальної бази в дошкільному закладі, виконано на належному рівні:

 • капітальний ремонт музичної зали ;
 • придбання ялинки- синтетичної в музичну залу;
 • заміна опалювальної системи в підвалі   (часткова) ;
 • заміна ливньової системи криши (частково);
 • ремонт двох кабінетів;
 • придбання побутової техніки пилососи 3 шт., пральні машини 2 шт;
 • придбані нові пожежні рукави, заправлені вогнегасники;
 • заміна стінки для ігор та стінки для художньої діяльності гр. «Капітошки»;
 • придбані дві шафи логопедичні гр. «Шустрики», «Ласунчики»;
 • заміна шафів для роздягальнь по групам 30 шт. «Карапузи», «Лапочки»;
 • заміна водонагрівачів гр. «Шустрики», «Чомусики»;
 • придбане вуличне обладнання гойдалка-балансир гр. «Ростішки»;
 • переобладнання ігрового майданчика гр. «Нєпосєди»;
 • проводились ремонтні роботи воріт, дверей, забору та ігрового обладнання;
 • обпилювання дерев;
 • вивіз листя та гілок;
 • заміна світильників на вулиці 4 шт;
 • заміна електропроводки гр. «Пізнайки», ремонтні роботи в електрощитовій;
 • придбання гардинного полотна гр. «Нєпосєди».

         Для естетичного оформлення закладу придбані нові стенди, штучні прикраси, для ігрових куточків груп – різноманітні іграшки.

         Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику.

          У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.

   Для поповнення методичного кабінету була зроблена підписка на періодичні видання.

         Звіт про покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу щомісячно висвітлюється на сайті закладу у розділі «Фінансова діяльність».