Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 195 "Перлинка " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Річний звіт завідувача про діяльність закладу

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 195

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 13а, м. Дніпро, 49101, тел. (056)749 69 48,

e-mail: [email protected]

 

ЗВІТ

директора Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №195 Дніпровської міської ради

 

Ратушної Галини Леонідівни

перед педагогічним колективом та громадськістю про роботу дошкільного навчального закладу за 2020-2021 навчальний рік

 

м. Дніпро

 

2021 рік

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №195 Дніпровської міської ради розташований в типовому приміщенні, та знаходиться за адресою: 49101, м.Дніпро,  вул. Менахем-Мендел Шнеєрсона 13 А.

Телефон (056)749 69 48,

e-mail: [email protected]

Проектною потужністю закладу передбачено 219 дітей.

Загальна кількість груп 13 із них:

- ясельних група - 3 ;

- груп дітей дошкільного віку - 7  ;

- спеціальні групи - 3 (2 логопедичні групи, 1 група для дітей з порушеннями психічного розвитку).

На початок літнього оздоровлення загальна чисельність вихованців становить 302 дитини.

В штаті КЗДО №195 ДМР працює 61 чоловік, із них:

37 – педагогічні працівник;

24 - технічні працівники.

Будівля закладу 2-х поверхова, загальною площею - 2625,7 кв.м., загальна площа подвір’я, складає – 2508 кв.м.;

КЗДО № 195 ДМР працює за п’ятиденним робочим тижнем. Робочий день 1030 годин.

Режим роботи групи загального розвитку з 730  до 1800,

Групи спеціалізовані:

 • логопедичні групи з 730 до 1800,

 • група ППР з 730 до 1730.

В дошкільному навчальному закладі виховання та навчання здійснюється українською мовою. Відповідно до Державних стандартів дошкільної освіти в Україні, згідно Базовому компоненту дошкільної освіти (від 12.01.2021 р.)

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Організація навчально-виховного процесу у КЗДО №195 ДМР здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей “Дитина”, “Малятко”, “Українське дошкілля”, "Дитина в дошкільні роки", "Зернятко", що рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Дошкільний навчальний заклад та його окремі групи на початку навчального року обирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

 Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Діяльність КЗДО №195 ДМР регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором і погоджується з управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У навчально-виховному процесі нашого закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, свята та розваги, гуртки тощо. Вони організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріальнотехнічного забезпечення закладу. Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття):

для дітей раннього віку - до 10-15 хвилин;

молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень).

 Під час складання розкладу занять враховано їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова,практично-прикладна) на кожному з занять використовується доцільне місць для проведення (зокрема, спортивної та музичної зали, спеціальних кімнат (кабінетів), ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо). Організована навчальна діяльність дітей у формі занять проходить переважно у першу половину дня. В окремих випадках проведення деяких занять у другій половині дня. Це може занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

В КЗДО №195 ДМР організовані та функціонують гуртки, які є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Гуртки мають різне профільне спрямування:  хореографічні, театральні, спортивні, іноземної мови та ін.

Вони організуються з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення.

Зміст гурткової роботи визначається авторськими програмами, які складають керівники гуртків на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності, які узгоджується з освітньою програмою, затвердженою МОН України, за якою працює заклад.

Гурткова робота організується як додаткова освітня послуга (платна), її програма затверджена на рівні управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Гурткові заняття проводяться у перщій та другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 1-2 рази на тиждень.

У загальному розкладі гурткових занять раціонально узгоджуються

заняття гуртків різних профільних напрямків для дітей різних вікових груп, уникається дублювання тих видів діяльності, на яких базуються

навчальні заняття в першій половині дня.

                Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально-виховного процесу покладається на керівника і кожного члена трудового колективу закладу в межах їхніх посадових обов'язків.

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація ДНЗ приймає на роботу тільки педагогів, які мають відповідну повну вищу та неповну вищу педагогічну освіту. Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

Підбір і розстановка педагогічних кадрів має велике значення як у роботі з дітьми так і в роботі колективу в цілому. При комплектації груп педагогічними працівниками було враховано психологічну сумісність педагогів, рівень їх професіоналізму, досвід роботи, ділові якості.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку року.

Адміністрація КЗДО №195 ДМР диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. В цілому робота колективу КЗДО №195 ДМР відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Виходячи з підбору кадрів, можна зробити висновок, що в нашому закладі є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

Специфічна особливість педагогічного колективу ДНЗ полягає в єдності майстерності висококваліфікованих вихователів і перспективних молодих спеціалістів, об’єднанні зусиль педагогічного та обслуговуючого персоналу в розвитку дитини.

Навчання та розвиток дітей в закладі забезпечують 61 кваліфікований працівник, з них   37 – педагогічні працівник;

24 - технічні працівники,

 

Відповідно до чинного законодавства всі педагоги проходять підвищення кваліфікації згідно затвердженого плану-графіку.

Так у 2020 році відповідно до протоколу № 4 від 17.04.2020 атестаційної комісії II рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» наступним працівникам:

- ЧЕРНАЙ Оксані Вікторівні, практичному психологу;

- РЕКУСІ Аллі Ігорівні, вчителю-логопеду;

- ХРУСТАЛЬОВІЙ Олені Олексіївні, вихователю.

Відповідно до протоколу № 5  від 23.03.2020 атестаційної комісії I рівня КЗО ДНЗ №195 ДМР:

1.  Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» :

- ПОЛУДНЕНКО Оксані Аркадіївні, вихователю.

2. Встановити  11 тарифний розряд:  

- ЧЕРПАКОВІЙ Наталі Віталіївні.

У 2021 році атестувались визнали такими, що відповідають займаній посаді наступні педагогічні працівники:

           - Бузинна Аліна Андріївна, вихователь дошкільної групи, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

          - Сич Інна Іванівна, асистент вихователя, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії категорії».

- Ковальова Ірина Юріївна, вихователь дошкільної групи, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

- Мячкина Інна Василівна, вчитель-дефектолог, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

- Уварова Леся Петрівна, вихователь дошкільної групи, підтвердження 11 тарифного розряду.

- Проняєва-Кудінова Ольга Вікторівна музичний керівник, яка підтвердила відповідність займаній посаді, присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист».

- Жовтоног Валентина Іванівна, логопед, яка підтвердила відповідність займаній посади, на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «учитель-методист».

 

 Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначається позитивною результативністю.

Головною метою мене, як керівника, є побудова міцного, дружнього колективу та  власний приклад роботи. Створення максимально комфортних умов для трудової діяльності всіх учасників колективу. Організація взаємодії, підтримки та обміну досвідом серед педагогів.

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Протягом року методична робота проводилась  таким чином, щоб  сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

       У КЗДО №195 ДМР створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів.

План методичної роботи будувався для поліпшення науково — теоретичної, методичної та практичної підготовки вихователів . Він враховує зміст і заходи  методичної діяльності відповідних науково-методичних, методичних установ. Участь у методичній  роботі  є професійним обов`язком кожного педагогічного працівника.

       В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти, презентації напрацьованих  матеріалів.

       З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які педагоги шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року і під час карантину. Проведена підписка на періодичні видання : «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Методична скарбничка вихователя», «Палітра педагога».

Широко використовувались інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема семінари – практикуми. За період адаптованого карантину багато педагогів на

     Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році мала діагностично-прогностичний характер і базувалася на аналізі освітньо-виховного та корекційно-розвивального процесів і була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Основними завдання є:

 1. Поглиблювати та розширювати знання педагогів з психолого-педагогічних питань.

 2. Розвивати професійні вміння.

 3. Залучати педагогів до активної самоосвіти та інноваційної діяльності.

 4. Формування стійких професійних цінностей.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

- круглий стіл, диспут, консультації;

- інтерактивні лекції;

- навчальні тренінги;

- семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;

- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;

- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

Належна увага приділяється роботі «Школи молодого спеціаліста».

У дошкільному закладі працюють 3 молодих спеціалістів: –Тріпачова К.В.,

Куса К.О.., Щербак І.Ю. З вересня  була продовжена робота Школи молодого вихователя ДНЗ, до плану якої входили різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, проведення бесід, консультації з педагогічних і психологічних питань, методичні рекомендації, огляд і обговорення новинок методичної літератури, моделювання занять і режимних процесів,  анкетування, тренінг, відвідування занять, робота з документацією тощо. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника: Пожарницьку І.О., Чечель З.В., Дяченко В.Л..

      В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДНЗ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

У 2020 році оновлений вигляд КЗДО №195 ДМР отримав завдяки реалізації програми економії енергетичних ресурсів у комунальних закладах та підприємствах міста,  було виконано роботи з утеплення фасаду будівлі закладу. Проведено заміну трьох старих вікон та дверей  на металопластикові. Замінено оцинкування парапету по периметру даху. Замінено двері в електрощитовій.

Також програмою було передбачено утеплення цоколю та заміну м’якого покриття даху будівлі, але на жаль, ці роботи не були виконані. Власноруч силами закладу було проведено частковий ремонт покрівлі закладу в групі «Чомуси»

Будівля знаходиться у належному стані. Навчальні та адміністративні приміщення   дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, ревізія системи опалювання,  вентиляційних та каналізаційних систем перед початком нового навчального року.

Упродовж минулого 2020 та поточного 2021 року проведені наступні ремонтні роботи:

- капітальний ремонт асфальтного покриття між групами «Лапочки», «Карапузи» та «Веселі чоловічки», проведено облаштування зони відпочинку та проведення святкових ранків на свіжому повітрі.

- демонтоване старе ігрове обладнання, яке зазнало значних корозійних пошкоджень та мало аварійний стан на ігрових майданчиках груп «Карапузи», «Пізнайки», «Веселі чоловічки» та «Перлинки»

- на виконання норм адаптованого карантину, групам першого поверху обладнано окремі персональні виходи з монтажем нових дверей, для зменшення скопичення та контакту вихованців для забезпечення карантинних вимог;

- проведено заміну освітлювальних приборів в групі «Краплинки»;

- кожній віковій групи придбано меблі у вигляді шафів для взуття для забезпечення належних санітарних умов загальних коридорів та груп закладу;

- зроблено ремонт в загальному навчальному кабінеті гуртка «Англійська мова»;

- придбано телевізор в навчальний кабінет гуртка «Англійська мова» для демонстрації наочного матеріалу та аудіо супроводу занять;

- виконано роботи з облаштування пішохідної дорожки біля груп «Лапочки», «Непосіди», «Перлинки» та «Ростішки».

- естетично облаштували всі загальні коридори;

- проведено капітальний ремонт медичного кабінету та ізолятору для створення комфортних умов та формування позитивного ставлення дітей до відвідування медичних установ;

- проведено заміну старих ламп накалювання на сучасні енергоефективні та світодіодні лампи, встановлення датчиків руху для економії енергоресурсів;

- для підвищення безпеки та запобігання травматизму було облаштовано пішохідний міст через теплопостачальні труби на території пішохідної зони дітей;

- на території закладу зроблено додаткове освітлення світонакопичувальними, енергоефективними прожекторами;

- зроблено зону естетичного спостереження в загальній темі саду «Перлинка», з імітацією підводного царства для розвинення у дітей естетичного смаку, фантазії та інше;

- проведено капітальний ремонт музичної зали з перетворенням приміщення пострадянського типу у сучасне приємне і естетичне середовище, де діти почуватися затишно і комфортно, проведено зонування приміщення для більш ефективного використання зали.

- придбано меблі в групові кімнати групи «Чомуси» та шкафчики для дітей в групу «Лапочки».

В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах є технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.

Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор.

В дошкільному навчальному закладі для здійснення освітньо - виховного процесу створені необхідні умови. Матеріальна база  дошкільного навчального закладу відповідає дитячому контингенту навчального закладу.

Кожна вікова група відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має естетичний вигляд. Меблі підібрано відповідно до зросту дітей. Кожна дитина має свою шафу, стіл, стілець, ліжко. В кожній групі створені куточки, які відповідають вимогам дошкільної дидактики (доступності, наочності, послідовності, повторності) та направлені на розвиток всебічно розвиненої особистості.

На території дошкільного навчального закладу розташовано 13 ігрових майданчиків. У до кінця 2021 року очікуємо на реалізацію проекту  спортивний майданчик «Міні стадіон для міні спортсменів» в рамках участі програми «Бюдже участі». Стан обладнання знаходиться на належному рівні. Територія дошкільного навчального закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками, городами, завезено пісок в пісочниці,усі пісочниці закриті.Все обладнання на майданчиках пофарбовано в яскраві кольори та раціонально сполучається з ігровими будівлями, квітниками. Суворо в дошкільному закладі дотримуються температурного, повітряного, світлового режимів, санітарно-гігієнічних правил в приміщеннях та на майданчиках. 

Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за допомогою бюджетних та позабюджетних внесків батьків.

Колектив та батьки  дошкільного закладу доклали багато зусиль до проведення ремонтно-відновлювальних робіт з метою покращення умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності КЗДО №195 ДМР на достатньому рівні. Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням та мають відповідні підтверджуючі документи (чеки, розписки, звіти).

 1. ВИСНОВКИ ТА ПЛАНИ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Підводячи висновки можна відмітити, що впродовж 2020-2021 року діяльність дошкільного закладу була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації  та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Протягом року були досягнуті поставлені задачі, виконано навчальний план в повному обсязі.

Завдяки плідній роботі адміністрації, вихователів та батьків закладу була зміцнена та покращена матеріально-технічна база закладу.

Адміністрація і всі члени колективу працюють над подальшим розвитком нашого закладу, підняття його іміджу та престижу.

Я, як керівник, прагну,  щоб і у подальшому наша з вами «Перлинка»  залишалась тим місцем, куди діти будуть іти з радістю в комфортні умови, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, розвивати свої здібності, весело й продуктивно проводити дитинство.

Директор КЗДО №195 ДМР                                                     Г.Л. Ратушна

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 195

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 13а, м. Дніпро, 49101, тел. (056)749 69 48,

e-mail: [email protected]

 

ПРОТОКОЛ № 4                                                         Від 30.06.2021

 

зборів педагогічного колективу та батьківського комітету

 КЗДО №195 ДМР

 

Присутні:

Педагогічний колектив – 30 вихователі;

Технічні працівники – 10 осіб;

Батьківський комітет – 14 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря зборів.

 2. Звіт Ратушної Г.Л.,  директора Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №195 Дніпровської міської ради перед педагогічним колективом та батьківським комітетом  за 2020-2021 навчальний рік.

 3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу).

 

РОЗГЛЯД ПИТАН:

 1. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Ратушну Галину Леонідівну, директора КЗДО №195 ДМР, яка запропонувала Головуючим зборів - Платонову О. В., методиста, та секретаря зборів – Полудненко О.А., вихователя.

 

Голосували:

«ЗА» - 54

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» -0

 1. По другому питанню порядку денного:

 

Слухали:

Ратушну Галину Леонідівну, директора КЗДО №195 ДМР, яка на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». звітувала перед педагогічним колективом та батьківським комітетом за 2020-2021 навчальний рік.

Ратушна Г.Л., доповіла про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.

 

 1. По третьому  питанню порядку денного:

Слухали:

 

Тріпачову К.В., голову ПК КЗДО №195 ДМР, яка запропонувала за результатами звіту,  шляхом голосування оцінити діяльність Ратушної Г.Л. за 2020-2021 навчальний рік на високому рівні.

 

Голосували:

«ЗА» - 49

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» -5

Головуюча зборів                                                          О. В. Платонова

 

 

Секретаря зборів                                                 О.А. Полудненко