Центральний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 195 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

 

Установчі документи

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

„ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 195 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

Прийнято

Рішенням  загальних зборів

дошкільного навчального закладу № 195

                                                                       

 

        Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 195 комбінованого типу, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 27.06.97 № 354, перереєстрованого із змінами 03.10.06, № запису 12241050001030107 та 30.11.09, № запису 12241050003030107, ідентифікаційний код 34655086.

 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1            КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 195 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпровської міської Ради народних депутатів, рішення від 27.06.97 № 354, перереєстрованого із змінами 03.10.06, № запису 12241050001030107 та 30.11.09, № запису 12241050003030107, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2            Скорочена назва - КЗО ДНЗ №195.

1.3 Місцезнаходження дошкільного закладу:

49101 м. Дніпро,

вул. Менахем Мендл-Шнеєрсона 13А,

телефон: 749 – 69 – 48,

e-mail: [email protected]

    1.4 Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Органом, уповноваженим здійснювати управління закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений орган  здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5 Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.6 Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, реєстраційний рахунок, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.7 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,  створення сприятливих умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

  1.8 Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Надання кваліфікованої  корекційно-розвивальної допомоги для дітей з особливостями психо -фізичного розвитку, з загальним недорозвиненням мовлення.

1.9 Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10 Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах Державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання фінансової  дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11 Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II.     КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1 Дошкільний заклад розрахований на 219 місць.

2.2 Групи комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.

2.3 У дошкільному закладі функціонують групи з загальним недорозвиненням мовлення – 2, група для дітей з порушенням психологічного розвитку (далі – ППР) – 1.

2.4 У дошкільному закладі групи з денним режимом перебування дітей.

2.5 Наповнюваність груп дітьми становить: для дітей віком від 1 до З років - до 15 осіб; для дітей віком від 3 до 6(7) років - до 20 осіб; різновікові - до 15 осіб; компенсуючі (логопедичні)  -12 осіб, ППР-10 осіб.

2.6 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини  (для дітей пільгових категорій).

Для дітей  груп компенсуючого типу  – протоколи Обласного психолого-медико-педагогічного центру.

2.7 За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також: у літній період (75днів).

2.8 Відрахування дітей із дошкільного закладу здійснюється на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини; за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, в разі несплати батьками без поважних причин плати харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9 Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить  не менше як за 10 днів.

2.10 Переведення дітей з однієї групи в іншу та формування нових груп здійснюється в останній декаді серпня.

 

III.    РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1 Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, вихідні дні субота , неділя та святкові дні.

3.2 Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

      з 7-30 до 18-00 год.

            

 

IV.    ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2 Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3 План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради .

4.4 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей ( наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 №251)

 

4.5 Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами розвитку, затвердженими Міністерством освіти та науки України та визначається Базовим компонентом дошкільної освіти ( нова редакція).

 

4.6 Дошкільний заклад має право надавати додаткові освітні платні послуги згідно з чинним законодавством та за бажанням батьків.

 

 

 

              V.           ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ     ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1 Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  централізовано на тендерній основі за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати відповідно до норм харчування.

5.2  У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей.

5.3 Дошкільний заклад має право за бажанням батьків організовувати додаткове харчування, виходячи з потреб родини.

5.4  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

5.5.Дієтичне харчування організовується в дошкільному закладі тільки на підставі довідки від лікаря.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАД

 

6.1 Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі, штатними медичними працівниками дошкільного закладу та лікарем з міської дитячої лікарні №2.

6.2  Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведення санітарно- просвітницької роботи.

6.3 Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VІІ.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1 Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти раннього та дошкільного віку, керівник,  педагогічні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють,  особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2 За успіхи в роботі можуть бути встановлені такі форми матеріального та морального заохочення: грошові премії, подяки.

7.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

•безпечні та нешкідливі умови утримання для здоров’я розвитку, виховання і навчання;

•захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

•захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

  •здоровий спосіб життя.                                    

7.4 Права батьків або осіб, які їх замінюють:

•обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

•звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

•брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

•відмовлятись від запропонованих додаткових освітніх послуг;

•захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

•своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

•своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

•слідкувати за станом здоров'я дитини;

•обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5 На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7 Педагогічні працівники мають право:

•на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

•брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

•на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

•проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

•вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

•на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

•об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

•на захист професійної честі та власної гідності;

    •інші права, що не суперечать законодавству України.

 

 

7.8 Педагогічні працівники зобов'язані:

•виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

•дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

•забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

•брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

•виконувати накази та розпорядження керівництва;

•інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9 Вихователі та технічні працівники  приймаються  на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.10 Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.  

7.11        Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік, при профпункті міської поліклініки №1.

7.12 Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

8.2 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

•відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

•здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

•діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

•розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

•приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

•видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

•затверджує штатний розпис за погодженням із відповідним органом управління освіти дошкільного закладу;

•контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

•затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

•забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

•контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

•підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

•організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

•щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі -педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

 

Педагогічна рада дошкільного закладу:

•розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

•організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

•приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.4 Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільвого закладу 50%, батьків 50%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 Загальні збори:

•приймають Статут, зміни і доповнення;

•засновують батьківський комітет (раду) дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

•заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

•розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу:

•затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5 У період між загальними зборами діє батьківський комітет (рада) дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання  ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин його членів.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6 У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на  загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правила, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

·         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

·         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·         сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

·         організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

·         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·         всебічне зміцнення зв'зків між родинами дітей та дошкільним закладом;

·         Сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1 Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

9.2 Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 14020м2.

9.3 Відчудження засобів виробництва та нерухомості майна, які є комунальною власність територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпропетровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4 Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби інвентар та інщі матеріальні цінності, які перебувають на його балансі за узгодженням з департаментом гуманітарної політики, яке здійснює оперативне управління діяльністю дошкільного закладу.

 

 

 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

                     ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: майно власника; місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; доходи від здавання в оренду приміщень.

10.2 Дошкільний заклад за погодженням із власником має право: придбати необхідне йому обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3 Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4 Порядок ведення діловодства і бухгалтерского обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативними актами профільного Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

 Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, або самостійно.

10.5 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016.№440 « Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру»ст.133.4 Податкового кодексу України:

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої паці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

-доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

-у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету .

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2  Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється ДІНЗ  (Державна інспекція навчальних закладів), власником

( територіальна громада міста), департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником  дошкільного закладу.

 

 

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1 Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника та погодженням з уповноваженим органом – департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.

 

 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом. 

12.2  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3  У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.4  У випадку реорганізації права ат зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.